Mikrorachunek podatkowy dla każdego przedsiębiorcy

Od 2020 roku dotychczasowe numery kont bankowych urzędów skarbowych zostają zastąpione przez tak zwane mikrorachunki podatkowe. Na mikrorachunek podatkowy dokonasz płatności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.

Schemat działania mikrarachunku podatkowego jest bardzo podobny do schematu wg którego działa indywidualny rachunek w ZUS wprowadzony w 2018 roku.

Dzięki nowemu rozwiązaniu:

  • w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
  • szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
  • jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
  • nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
  • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Źródło i więcej szczegółowych informacji na stronie: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Aby sprawdzić na jaki rachunek należy dokonywać płatności należy skorzystać z generatora na stronie www.podatki.gov.pl

Płatności z tytułu innych podatków niż PIT, CIT lub VAT należy kierować na odpowiednie konto zgodnie z oficjalnym wykazem rachunków bankowych, który można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r