e-Sprawozdania finansowe – przeglądanie i podpis

Do dnia 31 marca 2020 roku przygotowujemy i składamy podpisy na sprawozdaniach finansowych za 2019 rok.
Sprawozdanie zawsze podpisuje cały zarząd.
Podpis można złożyć zarówno przy użyciu profilu zaufanego, jak i przy użyciu kwalifikowanego klucza.
Osoby podpisujące profilem zaufanym robią to przed osobami, które używają kwalifikowanego klucza.

Do przeglądania sprawozdań i ich podpisywania zachęcamy, aby używać aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dostępnej w wersji online pod adresem:
https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Adres bezpośredni do przeglądania sprawozdań to: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-edit-upload

Uwaga – aplikacja nie służy do składania sprawozdań finansowych w KRS.
Podmioty zobowiązane do opublikowania sprawozdania w KRS mogą to zrobić za pośrednictwem portalu eKRS .

Zapraszamy do korzystania.