ECM Partner Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2, tel: 71 724 51 70, mail: biuro@ecmpartner.pl, biuro czynne: Pn-Pt: 8.00 - 18.00

Rejestracja działalności gospodarczych

Jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej zapraszamy na rozmowę. Podpowiemy jak zorganizować działalność, pomożemy wypełnić wniosek o rejestrację, przygotujemy stosowne zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz podpowiemy jakie mają Państwo możliwości wyboru w tym zakresie.

Gotowe spółki do sprzedaży

Dla osób potrzebujących szybko rozpocząć działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadamy w ofercie gotowe, już zarejestrowane spółki.
Wystarczy zacząć zarabiać pieniądze.

 

Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki wymaga specjalistycznej wiedzy i oczywiście czasu. Jeśli nie chcą się Państwo przedzierać przez wszystkie prawne i organizacyjne szczegóły rejestracji spółki z o.o. – jesteśmy do dyspozycji. Biuro rachunkowe ECM Partner przeprowadzi cały proces rejestracji spółki – od stworzenia umowy spółki aż po wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

e-biuro

Ulica Szczęśliwa we Wrocławiu – pod tym adresem może mieścić się siedziba Państwa firmy. Nie muszą szukać Państwo drogiego biura na wynajem, szczególnie w początkowej fazie działalności może to być znaczące odciążenie finansowe tworzenego start-up’u. Usługę kierujemy także do tych z Państwa którzy mają już sprawnie prosperujący biznes, ale z jakichkolwiek powodów chcieliby mieć lokalizację siedziby w ścisłym centrum miasta. Zawsze odbieramy pocztę, koniec z awizami, a otrzymana korespondencja trafia to Państwa od razu w postaci skanu na wskazany adres e-mail.

KSIĘGOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Przed założeniem działalności

Czy wiesz, że duża część przedsiębiorców zarejestrowała swoją działalność nie wiedząc co tak naprawdę oświadczała w składanym zgłoszeniu rejestracyjnym? Pomagając w rejestracji działalności przygotowujemy wniosek o rejestrację oraz dokumenty niezbędne do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ustalamy z Państwem jakimi ubezpieczeniami powinni zostać Państwo objęci oraz czy i jakie ulgi możemy zastosować przy zgłoszeniu.

ECM Partner oferuje Państwu profesjonalną opiekę już od momentu podjęcia planów o założeniu działalności gospodarczej. Zapraszamy do rozmowy i dyskusji. A jeśli zostaniesz naszym klientem na dłużej – zarejestrujemy Państwa działalność gospodarczą bez dodatkowych opłat.

Filozofia pracy

Wszystkie nasze działania opieramy na wiedzy, doświadczeniu i również – zdrowym rozsądku. Lubimy dobrą inicjatywę i odważne podejście do tematów podatkowych. Jednocześnie dbając o bezpieczeństwo nie proponujemy (a wręcz odradzamy) wątpliwe rozwiązania, które wystawiają Państwa na wysokie ryzyko poniesienia szkody.

Nasi Klienci, współpracuący z nami od wielu lat, cenią sobie, że zawsze mogą na nas liczyć, że zadane pytania nie pozostają bez odpowiedzi, a również to, że sami zadajemy pytania…

Kompleksowość działań

Pracujemy tak, aby do Państwa obowiązków należało tylko przekazanie dokumentów księgowych, i zapłata zobowiązań podatkowych. Wszystkie inne czynności mogą Państwo zlecić ECM Partner.

Rozliczenia i wszelkie kontakty z urzędem skarbowym i ZUS od momentu podjęcia współpracy będą leżały po naszej stronie.

Wspólnie ustalamy organizację, sposób wymiany dokumentów (papierowa, elektroniczna, czy przez chmurę) oraz ustalamy Państwa potrzeby dotyczące obsługi działalności.

 

Zaznaczamy że świadczone przez nas usługi nie stanowią usług doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

 

Zakres usług

Podatkowa książka przychodów i rozchodów, Ryczałt, Karta podatkowa

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej
 • Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
 • Ewidencja wyposażenia

Obsługa podatkowa

 • Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (PIT, VAT, JPK)
 • Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
 • Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)

Rozliczenie ZUS za właściciela/właścicieli

 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
 • Stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa (PUE)

Rozliczenia kadrowo-płacowe zatrudnionych osób

Pomoc w sprawach gospodarczych

 • Doradztwo gospodarcze (nie prowadzimy usług doradztwa podatkowego)
 • Bieżące konsultacje i wyjaśnienia w zakresie prowadzonej działalności
 • Sporządzanie wniosków kredytowych

KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK

Zakres usług

Księgi handlowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • Budowa planu kont wraz z dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa
 • Aktualizacja planu kont i zasad rachunkowości oraz kontrola zgodności z ustawą o rachunkowości
 • Ewidencja obrotu kasowego
 • Ewidencja obrotu magazynowego
 • Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
 • Okresowa weryfikacja sald kont
 • Okresowa weryfikacja stanu aktywów i pasywów

Obsługa podatkowa

 • Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowch
 • Monitorowanie poziomu zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy oraz wskazywanie rozwiązań w tym zakresie
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
 • Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)

Rozliczenia handlowe

 • Ewidencja rozrachunków z uwzględnieniem terminów płatności
 • Monitoring rozrachunków
 • Okresowa kontrola stanu należności i zobowiązań
 • Wystawianie Monitów, Not odsetkowych i Wezwań do zapłaty
 • Rozliczanie zaliczek pracowników

Sprawozdawczość (zarządcza, podatkowa i administracyjna)

 • Wydzielenie ośrodków odpowiedzialności za koszty i wyniki – ewidencja w ustalonym przekroju
 • Sporządzanie raportów zarządczych wg przedstawionego wzoru lub opracowywanie raportów zgodnie z potrzebami Klienta
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, podatkowych i statystycznych (F01, DG, CIT, VAT, itp.)

Pomoc w sprawach gospodarczych

 • Doradztwo gospodarcze
 • Bieżące konsultacje i wyjaśnienia w zakresie prowadzonej działalności
 • Sporządzanie wniosków kredytowych

Nowoczesne usługi informatyczne:

 • Dostęp do danych finansowo księgowych 24h/dobę przez system on-line

OBSŁUGA PRACOWNIKÓW

Płace

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło
 • naliczanie składek ZUS i podatków
 • sporządzanie list płac oraz pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników
 • przygotowywanie przelewów w formie uzgodnionej z Klientem
 • wykonywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS i podatków
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń w formie elektronicznej
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R
 • sporządzanie deklaracji PEFRON
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników
 • współpraca z organami kontroli

Kadry

 • administrowanie teczkami osobowymi
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji i kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp
 • ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • przygotowywanie raportów kadrowych

WSPARCIE PRAWNE I ORGANIZACYJNE

Doradztwo i usługi prawne

 • doradzamy w zakresie wyboru formy prawnej planowanej działalności
 • wyjaśniamy kwestie organizacyjne mające istotny wpływ na kwestie podatkowe
 • proponujemy i pomagamy wdrożyć narzędzia skutecznie poprawiające ergonomię i jakość pracy
 • wspieramy w planowaniu i weryfikacji planów biznesowych
 • dostarczamy narzędzi analitycznych pozwalających podjąć właściwe decyzje
 • złożone kwestie prawne rozstrzygamy przy pomocy współpracującej z nami kancelarii prawnej
Back to Top