Mały ZUS i Mały ZUS Plus

Do 8 stycznia 2020 roku uprawnieni przedsiębiorcy mają czas, aby zgłosić się do małego ZUS, czyli do ulgi, dzięki której przedsiębiorca ma możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne.

Z ulgi może skorzystać każdy, kto prowadząc firmę:

  • nie przekroczył w 2019 roku przychodu w kwocie 67.500 zł.
  • prowadził w 2019 roku działalność przez co najmniej 60 dni
  • nie wykonuje pracy na rzecz byłego pracodawcy
  • nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej korzystając jednocześnie ze zwolnienia VAT na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwaga: jeśli w 2019 roku już korzystałeś/-łaś z ulgi, to w styczniu br. nie musisz dokonywać ponownego zgłoszenia.

Od 1 lutego 2020 r. obowiązywać będzie tak zwany Mały ZUS Plus.
Jest to modyfikacja aktualnie obowiązującej ulgi. Prowadzący jednoosobową działalność będą mogli skorzystać z niej, jeśli w roku 2019 nie osiągnęli przychodu przekraczającego kwotę 120.000 zł i spełnili pozostałe warunki wymienione wyżej.

Oznacza to, że z ulgi na nowych zasadach skorzysta o wiele większa liczba przedsiębiorców, w tym wszyscy Ci, którzy korzystali z ulgi w ubiegłym roku.
Chęć skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus należy zgłosić do końca lutego 2020 roku lub do ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczęto/wznowiono działalność gospodarczą.

Osoby, które już korzystają z Małego ZUSu, nie muszą dokonywać żadnych zmian zgłoszeniowych, aby korzystać od lutego z nowej ulgi.

Jeśli nie jesteś pewny czy i kiedy powinieneś się zgłosić do Małego ZUS lub Małego ZUS Plus?
Skontaktuj się z pracownikami naszego biura.