Faktury do paragonów tylko z NIP

Od 1 stycznia 2020 r. możliwość wystawienia dla nabywcy, który jest podatnikiem VAT, faktury do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej jest uzależnione od umieszczenia na tym paragonie NIP nabywcy.

W myśl art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku, gdy sprzedaż zaewidencjonowana jest przy użyciu kasy fiskalnej oraz potwierdzona paragonem fiskalnym, to fakturę będzie można wystawić wyłącznie w sytuacji, gdy paragon zawiera numer NIP nabywcy.

Przepisy z zakresu wystawienia faktur na podstawie paragonu dla osób prywatnych nie ulegają zmianie. Obecnie oraz w przyszłości, do kopii faktury, która pozostaje u sprzedawcy, należy dołączyć paragon, który dokumentuje taką sprzedaż. Takie faktury nie muszą zawierać NIP nabywcy.

Sankcje z złamanie powyższych przepisów są dość surowe. W przypadku stwierdzenia, że sprzedawca wystawił fakturę do paragonu nie zawierającego NIP, zostanie on obciążony dodatkowym zobowiązaniem w wysokości podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Ukarany w taki sam sposób może zostać również nabywca, jeśli jako czynny podatnik VAT ujmie taką fakturę w swojej ewidencji.