Faktury do paragonów tylko z NIP

Od 1 stycznia 2020 r. możliwość wystawienia dla nabywcy, który jest podatnikiem VAT, faktury do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej jest uzależnione od umieszczenia na tym paragonie NIP nabywcy. W… więcej →