Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 kwietnia 2020 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia – Centralny Rejestr Beneficjentów rzeczywistych to nowa baza danych, do której wpisu dokonują reprezentanci spółek.
Jeśli posiadasz prawo do reprezentacji w spółce komandytowej, komandytowo-akcyjnej, sp. z o.o. lub spółce akcyjnej sprawdź kogo powinieneś zgłosić do rejestru.

Zgodnie z wyjaśnieniami Serwisu RP beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które:

  • sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
  • są uprawnione do nawiązywania stosunków gospodarczych lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Spółki utworzone po 13 października 2019 zgłoszenia dokonują w ciągu 7 dni od daty wpisania do rejestru.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na oficjalnej stronie Serwisu RP
Zgłoszenia dokonać możesz pod tym adresem.