Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 kwietnia 2020 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia – Centralny Rejestr Beneficjentów rzeczywistych to nowa baza danych, do której wpisu dokonują reprezentanci spółek. Jeśli posiadasz prawo do reprezentacji w… więcej →