e-Sprawozdania finansowe – przeglądanie i podpis

Do dnia 31 marca 2020 roku przygotowujemy i składamy podpisy na sprawozdaniach finansowych za 2019 rok. Sprawozdanie zawsze podpisuje cały zarząd. Podpis można złożyć zarówno przy użyciu profilu zaufanego, jak… więcej →