Biała lista podatników VAT od 1 września 2019

Z dniem 1 września 2019 została uruchomiona tak zwana biała lista, czyli wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Pod adresem www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka mogą Państwo sprawdzić status każdego podatnika VAT na określony dzień.

W jakim celu stworzono taki rejestr?

Po pierwsze urzędy skarbowe odmawiają podatnikom odliczenia podatku VAT od faktur, które zostały wystawione przez niezarejestrowanych bądź wykreślonych z rejestru podatników VAT. Urzędy w swoim działaniu opierają na artykule 88 ustawy o VAT, który w rzeczywistości nie precyzuje wprost tej kwestii. Niemniej jednak odliczenie podatku VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika skutkuje wezwaniem urzędu do skorygowania deklaracji.

Po drugie biała lista zawiera informację o numerach kont bankowych podatników.
W ustawie o VAT, PIT, CIT oraz w ordynacji podatkowej wprowadzono szereg przepisów, które z dniem 1 stycznia 2020r. wprowadzą istotne zmiany w przepływie środków pieniężnych między podmiotami. Zgodnie z tymi przepisami wszystkie transakcje powyżej 15.000 zł od nowego roku będą mogły być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem rachunków bankowych uwidocznionych na białej liście.

Jest więc czas, aby do końca bieżącego roku zweryfikować czy Państwa rachunki bankowe zostały zgłoszone w urzędzie skarbowym. Zapraszamy Państwa do tej weryfikacji pod wyżej podanym adresem. Jeśli którykolwiek z Państwa rachunków firmowych nie widnieje na liście, należy go zgłosić. Osoby prawne mogą to zrobić za pośrednictwem formularza NIP-8. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zmian dokonują za pośrednictwem CEIDG.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie ma obowiązku posiadania rachunku firmowego. Wielu przedsiębiorców z powodzeniem radzi sobie posiadając jedynie rachunek prywatny. Niemniej jednak dla transakcji powyżej 15.000 rachunek bankowy będzie musiał zostać zgłoszony, niezależnie czy posiada on status rachunku firmowego czy prywatnego. Ponadto należy pamiętać, że przedsiębiorca nieposiadający rachunku firmowego naraża się na brak możliwości otrzymania przelewu w systemie podzielonej płatności (split payment).

O szczegółach wprowadzonych zmian będziemy Państwa informować.