Split payment – podatek VAT na odrębnym koncie bankowym.

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie podatku VAT – tak zwany SPLIT PAYMENT, czyli procedura podzielonej płatności.

Co z nich wynika?

Dodatkowe rachunki bankowe:
1. Do każdego rachunku firmowego bank z obowiązku otworzył dla Państwa odrębne konta bankowe przeznaczone wyłącznie do rozliczeń podatku VAT (bez dodatkowych opłat i prowizji ze strony banku).
2. Jeśli posiadają Państwo rachunek prywatny (wykorzystywany do działalności gospodarczej), to najprawdopodobniej będą Państwo zobligowani do założenia odrębnego rachunku firmowego. Na chwilę obecną banki nie oferują obsługi podzielonej płatności w ramach rachunków prywatnych i jest wysoce prawdopodobne że nigdy tego nie zrobią. W chwili obecnej nie ma możliwości otrzymywania podzielonej płatności na rachunek prywatny, co oznacza że próba wykonania przelewu na takie konto zakończy się niepowodzeniem, a pieniądze wrócą do nadawcy.

Obowiązek czy przywilej:
W chwili obecnej korzystanie z podzielonej płatności jest całkowicie dobrowolne. Nie mniej jednak, nawet jeśli początkowo nie będą Państwo zainteresowani dokonywaniem podzielonej płatności, to szybko może okazać się, że takie płatności Państwo otrzymują, więc i tak zostaną Państwo włączeni do samonapędzającego się systemu. Fakt otrzymywania podzielonych płatności będzie stanowić z biegiem czasu coraz większy bodziec do tego, żeby również dokonywać takich płatności do swoich kontrahentów, ponieważ będzie to jeden ze sposobów na odblokowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym VAT.

Możliwość otrzymywania podzielonej płatności:
W każdej chwili może okazać się że Państwa kontrahenci zaczną korzystać z podzielonej płatności i będą płacić za Państwa towary/usługi w podziale na kwotę netto i kwotę VAT.
Oznacza to, że kwota netto z faktury trafi na Państwa główny rachunek bankowy, a kwota podatku VAT zostanie zaksięgowana na odrębnym koncie.
Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystywane w dalszym obrocie w bardzo ograniczonym zakresie, co w praktyce może stanowić problem z utrzymaniem płynności finansowej firmy.

Możliwość dokonania podzielonej płatności:
Aby wykonać przelew z podzieloną płatnością (część banków już oferuje tą funkcjonalność) obligatoryjnie będą musieli Państwo podać:
1. Kwotę brutto zobowiązania
2. Odrębnie kwotę podatku VAT wynikającego z faktury
3. Numer faktury za który dokonywana jest płatność
Nie będzie więc można wpisywać opisu transakcji typu „zapłata za fakturę”. Ponadto oznacza to, że podwójnej płatności nie można dokonać za kilka faktur jednym przelewem.
4. Numer identyfikacji podatkowej NIP odbiorcy.

Zgodnie z ustawą o VAT „Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich”.
Wszystko wskazuje więc na to, że na dzień dzisiejszy procedurą mogą zostać objęte wyłącznie faktury wystawione w PLN.

W chwili obecnej na rachunku VAT nie posiadają Państwo żadnych zgromadzonych środków. Jeśli jednak takie się pojawią, to wykorzystując te środki mogą zapłacić Państwo część zobowiązania do kontrahenta za zakupione towary/usługi (do wysokości podatku VAT).
Wyciąg bankowy z operacji VAT również podlega księgowaniu, a informacja o stanie rachunku rozliczeniowego VAT będzie wykazywana między innymi w np. w rocznym sprawozdaniu finansowym firmy.
W związku z tym będzie to też forma rozszerzenia obowiązków ciążących na ECM Partner w postaci konieczności zaprowadzenia dodatkowej ewidencji oraz kontroli poprawności rozliczenia wspomnianych operacji.