Przekształcenie prawa użytkowania gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów – tak brzmi pierwszy artykuł jednej z ustaw uchwalonych w ubiegły piątek (20.07.2018 r). Za przekształcone grunty nadal będzie należało płacić jeszcze przez 20 lat (opłata przekształceniowa), ale jeśli właściciel gruntu zdecyduje się wnieść opłatę jednorazowo, to może uzyskać z tego tytuły do 60% bonifikaty.