Przelew podatku VAT nadal przy użyciu „przelewu podatkowego”.

Ministerstwo finansów informuje, że od 1 lipca br. bank realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty VAT do urzędu skarbowego – zawsze w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT.
W związku z tym zapłata VAT do urzędu skarbowego, tak jak dotychczas, dokonywana jest z zastosowaniem polecenia przelewu podatkowego, w którym należy wskazać odpowiedni symbol formularza podatkowego, np. VAT-7, VAT-7K.
Zapłata VAT do urzędu skarbowego nie może być zatem realizowana komunikatem podzielonej płatności.
W przypadku użycia komunikatu podzielonej płatności do zapłaty podatku w VAT do urzędu skarbowego, przelew zostanie zwrócony do nadawcy.

Mimo, że dostęp do środków na rachunku VAT jest bardzo ograniczony, to jednak cały czas przedsiębiorca decyduje kiedy i jak będzie dysponować tymi środkami.
Urząd skarbowy w terminie zapłaty podatku VAT nie obciąży automatycznie naszego rachunku VAT. To przedsiębiorca samodzielnie musi wykonać przelew do Urzędu.

źródło: Ministerstwo Finansów