Indywidualny rachunek ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy płatnicy składek będą wykonywać wyłącznie jeden przelew do ZUS na własny indywidualny numer konta bankowego.

Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:
– ubezpieczenia społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– Fundusz Emerytur Pomostowych.

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. W systemie bankowym trzeba zdefiniować kilka przelewów podając do każdego szeroki zestaw informacji dodatkowych.
Od 1 stycznia 2018 składki opłacane będą zwykłym przelewem, takim, jakim np. płaci się za prąd. Na przelewie wystarczy podać tylko indywidualny numer rachunku bankowego.
Wpłatę na jedno konto ZUS rozliczy na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej przekazanej przez płatnika składek albo utworzonej przez ZUS (jeśli nie ma obowiązku składania deklaracji). Podzielona wpłata rozliczona zostanie na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Informacje o indywidualnym numerze rachunku składkowego ZUS wyśle listem poleconym.

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i numer NIP płatnika składek (ostatnie 10 cyfr).

Prosimy zachować szczególną ostrożność. Każda innowacja w systemie płatności jest zawsze pretekstem dla oszustów do wyłudzenia Twoich pieniędzy.
Jeśli nie otrzymałeś korespondencji z ZUS lub otrzymałeś ale chcesz uwiarygodnić indywidualny numer rachunku, to możesz go sprawdzić również na stronie uruchomionej przez ZUS: https://www.eskladka.pl/

Żródło: ZUS