Zmiany w zakresie rejestracji i aktualizacji danych podatników.

Z dniem 1 grudnia weszła w życie Ustawa z dnia 26.06.2014 o zmianie ustawy o KRS i o zmianie niektórych innych ustaw, która w znaczący sposób zmienia procedurę rejestracji podmiotów oraz aktualizacji ich danych w KRS, ZUS, Urzędzie Skarbowym i GUS.

Przedsiębiorca dokonujący rejestracji w KRS składać będzie teraz tylko jeden formularz z jednym kompletem załączników. Na ich podstawie sąd dokona wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z rejestracją w KRS przedsiębiorca automatycznie otrzyma numer NIP i Regon.

Po dokonaniu wpisu w KRS podatnik ma 21 dni na złożenie formularza NIP-8, który  kierowany jest do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika. NIP-8 zawiera pozostałe dane o przedsiębiorcy, które nie podlegają publikacji w KRS, a są ewidencjonowane przez Urząd Skarbowy, GUS i ZUS. Formularz NIP-8 zastępuje w takim wypadku składane dotychczas formularze NIP-2, RG-1 oraz ZUS ZPA. Nowością również jest, że w ramach składanego druku NIP-8 zgłosić będzie można maksymalnie 10 kodów PKD.

Dotychczasowy druk NIP-2 stosują przedsiębiorcy niepodlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

dodatkowe informacje: broszura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.