Biuro Rachunkowe Wrocław
Panel klienta ECM
Kalendarz podatnika
Grudzień 2016
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2016-12-07
USD 4,1268 -1,33%
EUR 4,4232 -1,78%
CHF 4,0852 -1,68%
GBP 5,1955 -2,60%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2016-12-07 18:59)
WIG 50380.35 +0,22%
WIG20 1889.51 +0,69%
mWIG40 4167.59 -0,91%
sWIG80 14043.88 +0,17%
Wspierane przez Money.pl
Tagi
ksiegowość wrocław,
biuro rachunkowe wrocław,
usługi rachunkowe wrocław

Składki na Fundusz Pracy i FGŚP

Data: 2011-12-28

Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy

(full) FPSkładkę na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia). Podstawa ta musi jednak wynosić w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej:

1. minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2011 r. jest to kwota 1.386 zł, a w 2012 r. będzie to kwota 1.500 zł),
2. 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy (w 2011 r. jest to kwota 1.108,80 zł, a w 2012 r. będzie to kwota 1.200 zł),
3. 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (w 2011 r. jest to kwota 693 zł, a w 2012 r. będzie to kwota 750 zł).
 
Przeliczenie na okres miesiąca polega na ustaleniu w miesiącu, w którym praca nie była wykonywana cały miesiąc (np. w związku z rozpoczęciem pracy w trakcie miesiąca), jaka byłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gdyby pracownik pracował cały miesiąc.

Przeliczenia na okres miesiąca, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, w przypadku umów zlecenia (także agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), jak wyjaśnia ZUS, dokonuje się gdy:

1. umowa zlecenia trwa kilka miesięcy i w tej umowie wynagrodzenie określono w stawce miesięcznej,
2. zleceniobiorca wykonywał pracę przez niepełny miesiąc (np. z powodu choroby, rozpoczęcia lub zakończenia zlecenia w trakcie miesiąca).

Jeżeli jednak w umowie zlecenia (także agencyjnej lub innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) nie określono wynagrodzenia za jej wykonanie w stawce miesięcznej, ale np. w stawce akordowej czy prowizyjnej, dla potrzeb ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy nie dokonuje się przeliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na okres miesiąca. W takiej sytuacji o obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę decyduje wysokość osiągniętego przychodu. Gdy przychód z wyżej wymienionych umów, osiągnięty w danym miesiącu, jest co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia, zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy. Przeliczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest również bezcelowe wtedy, gdy co prawda wynagrodzenie dla zleceniobiorcy określono w stawce miesięcznej, ale w danym miesiącu przychód z umowy zlecenia jest co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składka na Fundusz Pracy, gdy kwota podstawy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Niekiedy składkę na Fundusz Pracy należy opłacać także, gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszą mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (lub 80% tego wynagrodzenia). Ma to miejsce wówczas, gdy dana osoba uzyskuje przychody z kilku źródeł.

Jak wynika z art. 104 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia, w przypadku gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna ich wysokość wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dla rozstrzygnięcia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za osoby uzyskujące przychody z kilku tytułów (z każdego w wysokości niższej od minimalnego wynagrodzenia) ważne jest ustalenie:

1. czy są to tytuły rodzące obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
2. czy łączny przychód z tych tytułów podlegający oskładkowaniu wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (80% minimalnego wynagrodzenia).

Osoba, do której powyższe ma zastosowanie składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne (art. 104 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia).

Przykład:
Pracodawca zatrudnia na 1/2 etatu pracownika (w wieku 34 lat) za wynagrodzeniem w wysokości 1.200 zł. Pracownik dodatkowo od 1 września 2011 r. wykonuje umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem (niewykonywaną na rzecz własnego pracodawcy). Z umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentowym i uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł. Pracownik złożył pracodawcy następujące oświadczenie:


Oświadczenie
Ja niżej podpisany Jan Kowalski, ur. 16.08.1977 r., zamieszkały w Gdańsku, ul. Kaszubska 1a, legitymujący się dowodem osobistym seria AAA nr 154211, oświadczam, że od 1 września 2011 r. pracuję na podstawie umowy zlecenia w Spółce z o.o. Magnum, ul. Miła 20, Wrocław i z tego tytułu podlegam obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Moje przychody uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy zlecenia i umowy o pracę wynoszą łącznie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pracodawcę.
12-10-2011 Jan Kowalski


Pracodawca dysponując oświadczeniem pracownika będzie opłacał za niego składkę na Fundusz Pracy. Tego rodzaju oświadczenie pracownik powinien złożyć również zleceniodawcy.
KSIĘGOWOŚĆ
KADRY, PŁACE, ZUS
KSIĘGOWOŚĆ ONLINE
E-BIURO
KANCELARIA PRAWNA
BHP
OPROGRAMOWANIE DLA BIZNESU
Biuro rachunkowe
Projekt i wykonanie: SoftCOM
© 2009 ECM Partner Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-413 Wrocław